Uitgebreide actievoorwaarden
“Elektrische garagedeur aandrijving met 1 grais handzender”

Brabant Deur 25 jarig jubileum actie

handzender en aandrijving elektrische garagedeur | Brabant Deur

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Gratis garagedeur aandrijving met 1 handzender”-actie
van Brabant Deur B.V. Lage Zijde 1B 5626 DL Eindhoven.

 

Print deze pagina

• Deze actie is een consumentenactie. Installateurs zijn uitgesloten van deelname.

• Wanneer één van de volgende actieproducten is aangekocht, kan meegedaan worden met de actie: Garagedeur Premium en Garagedeur Design

• Werknemers van Brabant B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Brabant deur B.V. samenwerkt met betrekking tot deze actie en de uit te keren prijzen, zijn uitgesloten van deelname.

• De actieperiode is van 1 Oktober 2018 tot en met 31 December 2018 in Nederland.

 

 

• De materialen zijn niet inwisselbaar voor geld.

• Brabant Deur B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie.

• Brabant Deur B.V. heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

• Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Zuid Oost Brabant

• Brabant Deur B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen dan wel zonder opgave van reden de actie op te schorten, te beëindigen of te wijzigen om haar moverende redenen, zonder dat Brabant Deur B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie zal door Brabant Deur B.V. aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.

 

Brabant Deur B.V. Lage Zijde 1b 5626 DL Eindhoven
Versie 26 juli 2018

Print deze pagina

Brabant Deur
Brabant Deur
Brabant Deur